PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I Stopnia. Etap I remont dachu.

Zamawiający

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń;

 

Miejsce wykonania zadania

Odrodzenia 5 Kowalewo Pomorskie

 

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

  • Wykonanie prac impregnacyjnych
  • Wykonanie prac ciesielskich
  • Wykonanie prac przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy
  • Wykonanie prac dotyczących wymiany i pokrycia dachu
  • Oczyszczenie i remont więźby wraz z wymianą części elementów
  • Roboty tynkarsko-malarskie
  • Wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montażowych dachu
  • Wymiana instalacji odgromowej

 

Zarys historyczny

Budynek powstał w 1914 roku, w stylu neobarokowym, jako siedziba administracji sądu grodzkiego. Usytuowany kalenicowo elewacją frontową (północną) do ulicy Odrodzenia. Wzniesiony na rzucie litery L, z większą przednią, główną bryłą budynku oraz bocznym skrzydłem, nieco wycofanym z lica elewacji szczytowej budynku.

 

Budynek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa kujawsko pomorskiego pod numerem A/1688/1-2.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.