PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Remont elewacji zewnętrznych i wymiana okien budynku biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego „Na Piasku” przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu: Etap I  Remont elewacji zachodniej (frontowej) wraz z wymianą stolarki okiennej

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej „Na Piasku”. Fot. Jerzy Katarzyński

Zamawiający

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 – 137 Wrocław

Zakres wykonywanych prac

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont elewacji zachodniej, polegający na: wzmocnieniu ściany zewnętrznej w miejscu występującego pęknięcia (zarysowania), na całej jej wysokości oraz grubości, zabezpieczeniu istniejących i nowych okładzin kamiennych usytuowanych wokół otworów okiennych przed odspojeniem od istniejącego muru, remoncie granitowej okładziny zewnętrznej, czyszczeniu i hydrofobizacji elementów kamiennych na elewacji, wymianie skorodowanych fragmentów tynku na nowe, renowacyjne po uprzednim osuszeniu ściany, wymianie stolarki okiennej, wymianie zniszczonych i skorodowanych obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych oraz gzymsu okapowego i gzymsów pośrednich, malowaniu elewacji farbami krzemianowymi, renowacji krat okiennych w poziomie piwnic i parteru.

Rys historyczny budynku

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego „ Na Piasku”, jest dawnym klasztorem augustianów. Obiekt budowano etapami na wcześniejszych obiektach pochodzących z drugiej połowy XIII do XV wieku.Pod kierunkiem budowniczego Johanna Georga Kalckbrennera / w latach 1709 – 1717 / jako pier- wsze powstało skrzydło zachodnie. Kolejno kończono budowę skrzydła południowego i północnego/ 1730/ oraz skrzydła wschodniego a skrzydło wschodnie dopiero 82 lata później / 1797 -1802 /. Prace kamieniarskie wykonali Marcin Norblitz, Józef Dittrich oraz Urban Rauscher. W latach 1800 –1867 część budynku zajmowała szkoła budowlana. Po sekularyzacji zakonu w 1810roku w budynku mieściła się biblioteka oraz muzeum.Pod koniec II wojny światowej, w roku 1945, swoją siedzibę miało tu dowództwo Festung Breslau.Po działaniach wojennych zniszczony obiekt zabezpieczono, a następnie przystąpiono do odbudo – wy wg projektu M. Bukowskiego.Do odbudowanego klasztoru przeniesiono zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. największą w Polsce kolekcję rękopisów i starodruków (zawierającą ok. 3200 książek wydrukowanych przed 1501 r.), a także bogate zbiory graficzne i kartograficzne.

 Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.