PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

 
 By Wojtekskalski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16163234

Zakres prac obejmował:

Budynek nr 20

 • Osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych, cokołów i ścian piwnic, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
 • Remont elewacji tylnej,
 • Wykonanie opaski wokół budynku,
 • Ocieplenie stropodachu,
 • Remont pokrycia dachowego z remontem kominów,
 • Montaż nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej
 • Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w auli,
 • Zmiana źródła ciepła na absorbcyjne gazowe pomby ciepła powietrze-woda,
 • Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED i okablowania wraz z instalacja odgromową,
 • Budowa systemu zarządzania energią

Budynek nr 64

 • Remont elewacji,
 • Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na cokołach i ścianach fundamentowych,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Ocieplenie stropodachu,
 • Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wymiana instalacji c.o.,
 • Modernizacja wentylacji,
 • Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED i okablowania.

Budynek dawnej gminy żydowskiej w Gnieźnie – budynek został wybudowany w roku 1880 w stylu neogotyckim. Do 1939 był siedzibą gminy żydowskiej. Od 1945 mieści Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. Został wpisany do rejestru zabytków 24 lipca 2008 roku. Mieści się przy ulicy Mieszka I.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.