PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD rozpoczyna pracę na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek, który należy do wcześniej wspomnianej uczelni, to Pałac Uruskich/Czetwertyńskich. Znajdziemy go na ul. Krakowskie Przedmieście 30.

Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD przeprowadziło prace renowacyjne w budynku Zarządu Wodnego w Augustowie.

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ma okazję wykonać prace na, wpisanym do rejestru zabytków UNESCO, ratuszu w Kaliszu.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD wykonało renowację stolarki okiennej w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD miało okazję przeprowadzić remont budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego, znajdującego się na jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawie- Krakowskim Przedmieściu.

Renowacja tego wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO obiektu jest ważnym projektem w dorobku Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego AGAD.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.