PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Termomodernizacja budynku w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie przy ulicy Reja 10

 
 Fot. archiwum własne

Zamawiający

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

Plac Konsulatu Polskiego 4

10-959 Olsztyn

 

Zakres wykonywanych prac

Zamówienie złożone w Przedsiębiorstwie Remontowo – Budowlanym AGAD obejmuje wykonanie następujących prac:

Termomodernizacja budynku, w skład której wchodzi:

  • docieplenie lukarn poddasza;
  • docieplenie skosów połaci dachowych;
  • docieplenie stropu nad poddaszem użytkowym;
  • wymianę współczesnych okien z PCV (lata 90-te XX w.) na drewniane, o konstrukcji współczesnej, wg aranżacji z zachowaniem historycznych podziałów, okapników, szprosów.

Naprawę powierzchni tynkowanych elewacji zewnętrznej zgodnie z opracowaniem stratygrafii prac konserwatorskich.

Modernizacja wentylacji mechanicznej i instalacji w skład której wchodzi:

  • przebudowę wentylacji mechanicznej dla potrzeb pomieszczenia biurowego z antresolą z wymianą istniejących urządzeń na nowe;
  • wymianę grzejników na poddaszu;
  • wymianę zestawów przyłączeniowych do grzejników w całym budynku;
  • płukanie i regulacja instalacji c.o. w całym budynku.

Rozbiórka i odtworzenie wewnętrznych instalacji poddasza, które obejmują:

  • rozbiórkę i odtworzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej poddasza;
  • rozbiórkę i odtworzenie wewnętrznej instalacji p. poż.

 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.